The most wanted QSL

The dream come thrue when 9A7DX got Wild Card #1 for WRTC 2018 as Team Leader and take 9A3LG for Team Mate. Everthing else was epic contest and race with top world teams.

9A1CCY/9A5Y president and secretary

9A2AT SK

Nakon kratke i teške bolesti, u 77. godini života, napustio nas je Branko Vidović 9A2AT. Član Radio kluba “Nikola Tesla” Bjelovar, vrsni ARG natjecatelj, pedagog i mentor generacijama radio-operatora i ARG natjecatelja. 1960.-ih živio i djelovao u Daruvaru (9A1HCD), stariji operatori su polagali ispite kod njega, a s našim klubom kasnije bio povezan preko ZTK BBŽ.

Posljednji ispraćaj je u četvrtak, 28.11.2019. u 14 sati na groblju Borik u Bjelovaru.

Obitelji iskrena sućut.