Održavanje antena

Pojedine antene zbog oštećenja se povremeno moraju spuštati na zemlju kako bi njihov popravak bio jednostavniji.

BREAKING NEWS

First time in Club history our members are invited in WRTC!

Wild Card #1 got 9A7DX & 9A3LG.

Just like Pat & Mat (“A je to!” cartoon) 🙂

Ekspedicija na Crni vrh

Nakon što je ekipa 9A5Y u razdoblju 2004. – 2010. dominantno pobjeđivala u Hrvatskoj u IARU R1 VHF Contestu, nakon 7 godina se javila u pomalo rekreacijskom izdanju sa Crnog vrha (JN85RO) kao 9A5Y/p. Vremenske (ne)prilike nisu bile naklonjene stoga je rezultat od 260 veza i 100000 bodova sa samo dvije antene i TS-2000 solidan.