IOTA 2018

U natjecanju koje više boduje veze sa otocima ostvareno 530 veza.