Započele kvalifikacije za WRTC 2022

U dvogodišnjem ciklusu od 2x 12 natjecanja skupljaju se bodovi. Prvo je natjecanje ARRL CW protekloga vikenda (o)značilo da će opet biti mnogo borbe, dinamike i taktike u više od 150 zemalja diljem svijeta tijekom tih 24 natjecanja.
9A5Y (op. 9A3LG) ovaj put je sudjelovao u kategoriji jedan operator, velika snaga.

Odrađen EU-192

Prvoga dana aktivnosti OH10X sa nove IOTA reference EU-192 održali smo na 40m CW vezu. To je Finski dio otoka Kataja. Zanimljivo je da su to nekada bila dva otoka, te bi ova lokacija pripala onome manjem, koji se zvao Inakari.