Prva SOTA aktivacija

Jučer poslijepodne članovi kluba su po prvi puta napravili SOTA (Summits od the Air) aktivaciju. Nakon uspona na Crni vrh pomoću vokaca održali su nekoliko veza te po prvi puta od početka programa aktivirali 9A/IH-004.

Odrađeni Picoki

Odrađena je specijalna pozivna oznaka iz Đurđevca 9A17P koja promovira Legendu o Picokima.