AKTUALNOSTI

Pripreme za RDXC 2019. u kategoriji SOHPMIX.

Posjedujemo od 20. 08. 2018. novu dozvolu ARC kao i potvrdu o usklađenosti ARP od nadležnog tijela HAKOM-a.

Odgovori