AKTUALNOSTI

Odluka o visini članarine i Plan rada su objavljeni u ČLANSTVO.

Posjedujemo od 20. 08. 2018. novu dozvolu ARC kao i potvrdu o usklađenosti ARP od nadležnog tijela HAKOM-a.

Odgovori