AKTUALNOSTI

Osvojeni pehari za 200, 300 i 400 te plaketa sa njaljepnicama za 500, 600 i 700 IOCA entiteta.

Priprema za CQ WW 160m CW natjecanje.

Odgovori