Official web site - 9A1CCY/9A5Y

ČLANSTVO

S ponosom možemo istaknuti kako su naše djelovanje tijekom 50 godina prepoznali brojni pojedinci. Osim onih koji su tečajeve završili te ispite položili u Daruvaru, a njih je bilo nekoliko stotina od početka djelovanja Kluba, također su nam se javljali već licencirani radioamateri iz drugih mjesta u Hrvatskoj, ali i drugih zemalja sa zamolbom da postanu naši članovi. Rado smo ih primili u naš Klub čiji je temeljni dokument Statut.

Pristupnicu možete pronaći OVDJE.
Trenutno važeća ARC dozvola koju izdaje nadležno tijelo HAKOM nosi broj ARC-00224/2018 za pozivne oznake 9A1CCY, 9A1CMA, 9A5Y vrijedi do 19. kolovoza 2023. godine.
Povodom 50 godina djelovanja kluba izdana nam je dozvola ARC-00099/2021 za pozivne oznake 9A50CCY, 9A50Y, koja vrijedi u periodu 19. 3. 2021. –  31. 12. 2021.Također posjedujemo potvrdu o usklađenosti ARP-00011/2018. KLASA: UP/I-230-02/18-01/29
URBROJ: 2103-06-07-18-2
Daruvar, 20. 06. 2018. god.
Izdano je RJEŠENJE o upisu u Registar udruga i pravu na zastupanje Kluba.

Odluka o visini klupske članarine za 2021. godinu je dostupna ČLANARINA 21.

Financijski plan i Plan rada za 2021. godinu: OVDJE.

9A1CCYresKlub je član:
– Hrvatskog radioamaterskog saveza,
– Zajednice tehničke kulture,
– Češke besede Daruvar

Odgovori