ČLANSTVO

S ponosom možemo istaknuti kako su naše djelovanje više od 50 godina prepoznali brojni pojedinci. Osim onih koji su tečajeve završili te ispite položili u Daruvaru, a njih je bilo nekoliko stotina od početka djelovanja Kluba, također su nam se javljali već licencirani radioamateri iz drugih mjesta u Hrvatskoj, ali i drugih zemalja sa zamolbom da postanu naši članovi. 


Pristupnicu možete pronaći  OVDJE.

Trenutno važeća ARC dozvola koju izdaje nadležno tijelo HAKOM nosi broj ARC-00224/2018 za pozivne oznake 9A1CCY, 9A1CMA, 9A5Y vrijedi do 19. kolovoza 2023. godine.

Posjedujemo potvrdu o usklađenosti ARP-00011/2018. KLASA: UP/I-230-02/18-01/29 URBROJ: 2103-06-07-18-2
Daruvar, 20. 06. 2018. god.

Izdano je RJEŠENJE o upisu u Registar udruga i pravu na zastupanje Kluba.

Odluka o visini klupske članarine za 2023. godinu je dostupna ČLANARINA 2023.

Financijski plan i Plan rada za aktualnu godinu: RK plan 2023.

9A1CCYres
Klub je član:
– Hrvatskog radioamaterskog saveza,
– Zajednice tehničke kulture,
– Češke besede Daruvar

Odgovori