ČLANSTVO

S ponosom možemo istaknuti kako su naše djelovanje prepoznali brojni pojedinci. Osim onih koji su tečajeve završili te ispite položili u Daruvaru, a njih je bilo nekoliko stotina od početka djelovanja Kluba, također su nam se javljali već licencirani radioamateri iz drugih mjesta u Hrvatskoj, ali i drugih zemalja sa zamolbom da postanu naši članovi. Rado smo ih primili u naš Klub čiji je temeljni dokument Statut.

Pristupnicu možete pronaći ovdje.

Popis članova 2019.

Trenutna važeća ARC dozvola koju izdaje nadležno tijelo HAKOM nosi broj ARC-00224/2018 za pozivne oznake 9A1CCY, 9A1CMA, 9A5Y vrijedi do 19. kolovoza 2023. godine.
Također posjedujemo potvrdu o usklađenosti ARP-00011/2018.

KLASA: UP/I-230-02/18-01/29
URBROJ: 2103-06-07-18-2
Daruvar, 20. 06. 2018. god.
Izdano je RJEŠENJE o upisu u Registar udruga i pravu na zastupanje Kluba.

Odluka o visini klubske članarine za 2019. godinu je dostupna Clanarina_2019.

Financijski Plan i Plan rada za ovu godinu: RK_plan_2019.

9A1CCYresKlub je član:
– Hrvatskog radioamaterskog saveza,
– Zajednice tehničke kulture,
– Češke besede Daruvar

Odgovori