Home   |   LoTW

ZAHTJEV ZA DODJELU CERTIFIKATA

SLANJE TQ5 DATOTEKE


TQ5 datoteku (npr. pozivna_oznaka.tq5) pošaljite preko web stranice LoTW ili e-mailom kao privitak na adresu: lotw-logs@arrl.org

Za slanje preko web stranice otvorite www.arrl.org/lotw/  i kliknite na Upload a certificate request

Kliknite na Browse...
Nađite folder u koji ste spremili TQ5 datoteku (npr. 9A2JK.tq5).
Označite tu datoteku i kliknite na OpenNa kraju kliknite na Upload file


   Nakon što ste poslali  zahtjev, (TQ5 datoteku), za glavni pozivnu oznaku, čekajte na odgovor od ARRL-a. U međuvremenu nemojte praviti nove zahtjeve niti ponovno slati TQ5 datoteku. Nemojte ništa brisati što je u vezi sa LoTW - datoteke iz mape TrustedQSL ni TQ5 datoteku. Ako ne primite odgovor u roku 7 dana, pošaljite upit na e-mail: lotw-help@arrl.org

ARRL će odgovoriti e-mailom i tražiti da poštom pošaljete dodatne dokumente. To su fotokopija dozvole za rad i fotokopija nekog osobnog dokumenta sa slikom (npr. vozačka dozvola, putovnica).


Home   |   LoTW