Home   |   LoTW

PRIPREMA DNEVNIKA ZA SLANJE U LoTW

Priprema dnevnika za slanje sastoji se u pripremi i digitalnom potpisivanju dnevnika za slanje u LoTW. Dnevnik potpisujemo radi provjere identiteta pošiljatelja i integriteta podataka (dnevnika veza) koje šaljemo u LoTW.  Sve to, za nas transparentno, obavlja program TQSL. 

LoTW prihvaća podatke samo u ADIF ili Cabrilo formatu. Cabrilo je računalni format zapisa podataka samo za natjecanja. ADIF (Amateur Data Interchange Format) je standardni format zapisa radioamaterskih podataka na računalu. ADIF sadrži podatke radioamaterske veze u točno definiranom obliku i zato je kompatibilan sa gotovo svim programima. Ekstenzija ADIF datoteke je ADI.

Svaki program za vođenje dnevnika ima svoj vlastiti format zapisivanja veza. Ovi formati međusobno nisu kompatibilni. Međutim, svaki program za vođenje dnevnika koji imalo drži do sebe omogućuje exportiranje svog formata zapisivanja veza u ADIF.

Važno:

PRIJE BILO KAKVE RADNJE NA VAŠEM DNEVNIKU VEZA, NAPRAVITE SIGURNOSTNU KOPIJU. PROVJERITE KAKO SE U VAŠEM PROGRAMU ZA VOĐENJE DNEVNIKA VEZA IZRAĐUJE SIGURNOSNA KOPIJA (Backup).

NAJJEDNOSTAVNIJA METODA IZRADE SIGURNOSNE KOPIJE DNEVNIKA JE, DA DATOTEKU DNEVNIKA KOPIRATE U DRUGU MAPU NA TVRDOM DISKU I NA VANJSKI MEDIJ (CD, DVD ...).

Kad ste napravili sigurnosnu kopiju, bez straha možete nastaviti dalje. Bilo što da se dogodi, uvijek možete vratiti originalnu datoteku.


Exportiranje u ADIF

1. Napravite folder u koji će te spremiti eksportirani dnevnik u ADIF formatu (npr. Log_za_LoTW)

2. U vašem programu za vođenje dnevnika nađite kako se eksportira dnevnik u druge formate. Sigruno postoji naredba Export koja onda nudi izbor u više formata za eksportiranje. Tu odaberite ADIF. Eksportirana datoteka će imati ekstenziju .adi

Ovako izgleda naredba Export u programu Win-EQF
Kod slanja logova u LoTW izbjegavajte slati dio loga koji ste već ranije poslali. Već kod eksportiranja u ADIF, većina programa nudi mogučnost eksportiranja samo dijela loga. Sučelje svakog programa se razlikuje, ali princip je isti.  Program Win-EQF nudi eksportiranje područja loga određeno rednim brojem veze kao donjoj slici.
Drugi programi područje eksportiranja određuju datumima prvog i posljednjeg QSO-a koji želite poslati.

3. Imenu ADI datoteke dodajte datum posljednje veze koju šaljte u LoTW. Npr. 9a2jk_30062004.adi. Iz imena datoteke vidi se da je posljednja veza poslana u LoTW održana 30.06.2004. Da bi izbjegli eventualne probleme, najbolje je da ime datoteke bude bez naših slova i znakova interpunkcije – samo slova (bez naših!) i brojke, bez razmaka, točki, upitnika i sl. Od znakova interpunkicije mogu biti samo znak ''podrctano'' i ''minus''.Digitalno potpisivanje ADI datoteke

1. Prije potpisivanja, provjerite postavke TQSL programa. Pokrenite TQSL i z menija File otvorite Preferences...
Za ''normalne'' veze, postavke bi trebale biti kao na donjoj slici:
Opcija Allow nonamateur call signs (Dozvoli neamaterske pozivne oznake) dozvoljava slanje i neamaterskih pozivnih oznaka u LoTW. Npr. RAEM je ruska amaterska postaja, ali pozivna oznaka nije amaterska prema ITU međunarodnim radijskim propisima. Da bi LoTW prihvatio ovakve QSO-e, aktivirajte
Allow nonamateur call signs opciju. Međutim tu može doći do problema - pogledajte poglavlje GREŠKA U LOGU. Jednostavno i sigurno rješenje je da ova opcija nije aktivirana.

Za posebne pozivne oznake napravite posebni log i samo za taj log aktivirajte opciju Allow nonamateur call signs.

Ako nema, stavite kvačicu ispred Prompt for QSO Date range when signing.

Program će traži da upišete datumsko područje veza koje šaljete u LoTW - ako je ova opcija isključena, program šalje sve veze. Ovo nije dobro, jer višestruko slanje veza (dakle veza koje su već poslane) samo opterećuje sustav.

Zatvorite prozor  Preferences klikom na OK.


2. Iz menija File otvorite Sign existing ADIF or Cabrillo file...
3. Odaberite lokaciju postaje i kliknite OK
4. Otvorio se prozor Select file to Sign.

Nađite folder u koji ste spremili eksportiranu datoteku, označite tu datoteku i kliknite Open.
Na slici se vidi da je exportirana .adi datoteka spremljena u prije pripremljenu mapu (Log_za_LoTW) i da je ime datoteke 9a2jk_300604.ADI

Ekstenzija .adi znači da je to ADIF datoteka, 30062004 u imenu datoteke znači datum zadnje veze iz dnevnika koja je poslana u LoTW, tj. 30.06.2004.

LoTW treba stalno nadopunjavati novim QSO-ima. Važno je samo da prilikom svakog nadopunjavanja koristite drugo ime dnevnika. Ovdje jako pomaže trik s datumom u imenu!5. U prozoru  Select file to write to nađite folder u koji će te spremiti potpisani log.
Potpisani log će biti datoteka s istim imenom kao i ADI, ali sa ekstenzijom tq8. Kliknite na Save.


6. Program traži potvrdu željene akcije


Kliknite na Yes


7. Dnevnik u LoTW treba stalno nadopunjavati tj. što češće slati nove veze. Pri tome treba izbjegavati slanje istih veza više puta. Zato TQSL u dijaloškom prozoru QSO Date Range nudi mogučnost slanja samo dijela dnevnika.

Ako ste ADI datoteku pripremili tako da sadrži samo nove QSO-e, polja Start Date i End Date ostavite prazna i kliknite na OK.

Ako ste u ADI datoteku eksportirali cijeli log i ako šaljete dio loga, u dijaloški prozor QSO Date Range upišite datume prve i posljednje veze koje šaljete.

Datum se upisuje u obliku YYYY-MM-DD tj. godina-mjesec-dan.
Godina 4 brojke, mjesec 2 brojke, dan 2 brojke, sa znakom minusa između.

Start date (YYYY-MM-DD)  -  Datum prve poslane veze

End date (YYYY-MM-DD)  -  Datum zadnje poslane veze

Kliknite OK.


8. U dijaloški prozor Enter password upišite zaporku vašeg privatnog ključa i kliknite OK. To je zaporka koju ste napravili kad ste slali zahtjev za digitalni certifikat.9. Započinje potpisivanje dnevnika. Ekran izgleda kao na slici:10. Na kraju TQSL generira izvještaj:Ako pažljivo pogledate ovaj izvještaj vidi se slijedeće:

Signing using CALL=9A2JK, DXCC=497
Kod potpisivanja korišten je pozivni znak 9A2JK, DXCC entitet je 497.  (ARRL svakom DXCC entitetu dodjeljuje jedinstveni broj.)

D:\ LoTW\Log_za_LoTW\9a2jk_30062004.ADI: wrote 340 records to
D:\ LoTW\LogPoslan_LoTW\9a2jk_30062004.tq8
Datoteka 9a2jk_30062004.ADI nalazi se na disku D: u folderu LoTW\Log_za_LoTW
340 QSO-a je upisano u datoteku 9a2jk_30062004.tq8

D:\ LoTW\ 
Log_poslan_LoTW\9a2jk_30062004.tq8 is ready to be emailed or uploaded
Datoteka za slanje 9a2jk_30062004.tq8 je spremna za slanje e-mailom ili preko web stranice i nalazi se na disku D: u folderu LogPoslan_LoTW.

Zatvorite prozor izvještaja.

Ako program nije našao grešku u vašem dnevniku, potpisanu datoteku (npr. 9a2jk_30042004.tq8) možete poslati u LoTW.


12. Provjerite da li se datoteka za slanje zaista nalazi tamo gdje bi trebala. Otvorite Windows Explorer i nađite traženu datoteku.
Potpisana datoteka (
9a2jk_30042004.tq8)  je tu, spremna za slanje u LoTW.


Home   |   LoTW