Home   |   LoTW

SIGURNOSNA KOPIJA CERTIFIKATA

Prije korištenja certifikata treba ga spremiti na disketu i/ili na drugi medij (CD, DVD). Postoje samo dvije vrste korisnika računala: oni koji su izgubili podatke i oni koji će ih izgubiti. Ako ste spremili certifikat, kad dođe do gubitka podataka tj. certifikata, moći će te ga povratiti sa diskete odnosno drugog medija. Praksa je pokazala da je disketa jako nepouzdan medij te je dobro isti certifikat spremiti na dvije diskete.

Certifikat (i privatni ključ) spremaju se u jednu datoteku koja ima ekstenziju P12. U jednu P12 datoteku može se spremiti samo jedan certifikat. Možete imati više certifikata (za svaki pozivni znak morate imati drugi certifikat!) pa postupak spremanja treba ponoviti za svaki certifikat posebno.


1. Otvorite TQSLCert,

2. Desnom tipkom miša kliknite na ime certifikata (npr. 9A2JK - CROATIA) i onda lijevom tipkom miša na Save.
3. Certifikat prvo spremte na tvrdi disk računala, u folder s ostalim podacima  vezanim uz LoTW (npr. folder Certificate). Nakon toga možete ga kopirati na druge medije.

U prozoru koji se otvorio, nađite (prije pripremljenu) mapu u koju će te spremiti certifikat.
Prihvatite ponuđeno ime i kliknite na Save. Primjetite da je ekstenzija u imenu  datoteke sada .p12. To znači da datoteke s ekstenzijom .p12 sadrže kopije vaših certifikata

I ovu datoteku (kopija certifikata i privatnog ključa!) treba zaštiti zaporkom. Ova zaporka služi samo kod reinstaliranja certifikata u slučajevima da program treba ponovno instalirati ili instalirati na drugo računalo i nema nikakove veze sa zaporkama koje vam je poslao ARRL.

Zapišite zaporku na sigurno mjesto.

Ako ovu datoteku ne zaštitite zaporkom, svatko tko se domogne ovog cerifikata moći će ga zloupotrijebiti za digitalno potpisivanje i lažno predstavljanje s vašim identitetom!   
Upišite zaporku dva puta (pazite na velika i mala slova!) i kliknite na OK.

4. Privatni ključ ima svoju zaporku. To je zaporka koju smo napravili kod generiranja zahtjeva za dodjelu digitalnog certifikata.
Upišite zaporku (pazite na velika i mala slova!) i kliknite na OK.

5. Program javlja da je uspješno spremio certifikat u P12 datoteku.
Klikom na OK zatvorite prozor poruke.

Datoteku P12 odmah kopirajte na vanjske medije (diskete, CD, DVD) i spremite na sigurno mjesto, jer će vam trebati i prije nego se nadate.


Home   |   LoTW