Home   |   LoTW

GENERIRANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU

DIGITALNOG CERTIFIKATA

Digitalni certifikat služi za provjeru identiteta pošiljatelja tj. vas kao korisnika LoTW. To je jedna vrsta isprave o identitetu, kao npr. osobna iskaznica ili vozačka dozvola, a izdaje ga ustanova kojoj se vjeruje. U našem slučaju digitalni certifikat  izdaje ARRL.

Za zaštitu integriteta podataka koje šaljete koristi se posebna metoda šifriranja - metoda javnog ključa (PKI - Private Key Infrastructure). Metoda javnog ključa koristi par ključeva za kodiranje i dekodiranje. To su privatni ključ (private key) i javni ključ (public key). Jedan ključ (svejedno koji) služi za kodiranje, a drugi za dekodiranje. Poruku nije moguće dekodirati s ključem kojim je kodirana. Privatni ključ posjeduje samo vlasnik. Javni ključ je u pravom smislu te riječi javan i može ga posjedovati bilo tko. Svatko može pomoću javnog ključa kodirati datoteku i poslati je vlasniku, ali samo vlasnik privatnog ključa može poruku dekodirati. Kada sa javnim ključem dekodirate poruku šifriranu privatnim ključem, dokazali ste cjelovitost poruke tj. poruka nije izmjenjena na putu od pošiljatelja.

Zahtjev za izdavanje digitalnog certifikata generira program TQSLCert. Istodobno program generira par ključeva: privatni i javni. Privatni ključ ostaje na vašem računalu i samo ga vi imate. Javni ključ je dio zahtjeva koji će te e-mailom slati ARRL-u.

Zahtjev je jedna datoteka s ekstenzijom TQ5 koja sadrži sve tražene podatke i vaš javni ključ.


Pripremite podatke za generiranje certifikata

Podaci koje će program tražiti su:

  • vaša glavna pozivna oznaka. To je pozivna oznaka na koju je izdana sadašnja dozvola za rad. Fotokopiju ove dozvole kasnije će te poštom poslati ARRL-u, 
  • datum prve veze pod sadašnjim pozivnom oznakom,
  • e-mail adresa preko koje će ići komunikacija sa ARRL-om,
  • izmislite i zapišite zaporku za vaš tajni (privatni) ključ.

Napravite posebnu mapu (folder) u koju će te spremiti datoteke zahtjeva za dodjelu cetifikata. Npr. na disku D: vašeg računala napravite mapu Certificates.

Pokrenite program TQSLCert. Budući da nemate ni jedan certifikat, program pita da li želite pokrenuti zahtjev za dodjelu certifikata. Kliknite Yes.

Ako program ne pokrene zahtjev, kliknite na File | New Cerificate Request ...

Otvorila se poruka Generate Certificate Request.
Kliknite Next i u novom prozoru upišite:

Call sign:
Pozivna oznaka. (Ako je ovo vaš prvi zahtjev, upišite glavnu pozivnu oznaku, onu koji sada koristite i na koji je izdana sadašnja dozvola; o prijašnjim pozivnim oznakama kasnije)

DXCC entity:
Iz padajućeg menija (klikom na strelicu s desne strane polja) izaberite CROATIA

QSO begin date:
Datum prve veze pod sadašnjom pozivnom oznakom. Datum izaberite klikom na strelicu polja QSO begin date: Polje Y je godina, M mjesec, D dan.

QSO end date:
Ostavite prazno!

Kliknite Next i u prozoru za adresu popunite tražene podatke.

Name - ime i prezime
Address - adresa
City - grad
State - ostavite prazno (da živite u SAD, ovdje bi upisali ime savezne države)
Zip/Postal - poštanski broj
Country - država


Kliknite Next i u novom prozoru upišite e-mail adresu. Ovo je e-mail adresa na koju će vam ARRL poslati certifikat, te je vrlo važno da se ovdje upiše točna adresa.
Kliknite Next.

Otvorio prozor za generiranje zaporke za zaštitu privatnog ključa.

U postupku generiranja zahtjeva za certifikat, program generira i par ključeva: privatni i javni. Privatni ključ ostaje na vašem računalu i nema ga nitko osim vas. U slučaju gubitka privatnog ključa nitko vam ne može pomoći. Koristite ga za kodiranje svega što šaljete u LoTW. Javni ključ šaljete ARRL-u zajedno sa zahtjevom za certifikat. U budućnosti kada će te slati logove u LoTW, sustav LoTW pomoću vašeg javnog ključa provjerava integritet podataka koje ste (potpisane sa vašim privatnim ključem i certifikatom) poslali u LoTW.   

Upišite zaporku prvo u gornje prazno polja, zatim ponovno u polje ispod. Kod upisivanja zaporke, na ekranu se, umjeto znakova koje upisujete, vide zvijezdice. Zaporka mogu biti slova i brojevi. Vodite računa da zaporka razlikuje velika i mala slova!!!

Zaporku zapišite na sigurno mjesto. Trebat će vam kod potpisivanja dnevnika za slanje. ARRL ne zna vašu zaporku i ne može vam pomoći!

Kliknite Next.

Otvorio se posljednji prozor zahtjeva za dodjeljivanje certifikata.

Ako je ovo prvi zahtjev, odaberite opciju Unsigned.

Sve buduće zahtjeve (za svaku pozivnu oznaku treba posebni certifikat), potpisivat će te sa cetifikatom za vaš glavni pozivni znak.

Kliknite na Finish.


Program generira datoteku u obliku poz_oznaka.tq5 (npr. 9A2JK.tq5). Ova datoteka je zahtjev za dodjelu certifikata koju će te slati ARRL-u.  Datoteku treba spremiti u prije napravljenu mapu. U ovom primjeru to je mapa Certificates.
Kliknte na Save.

Ovime je postupak generiranja zahtjeva za dodjelu certifikata završen.

Za svaku pozivnu oznaku trebate drugi certifikat. Zahtjev za prijašnje pozivne oznake pokrećete na isti način kao i prvi put. Jedina razlika je da na kraju sve zahtjeve potpisujete sa certifikatom za glavnu pozivnu oznaku.

Certifikat treba obnavljati najmanje jednom godišnje. Postupak obnavljanja je isti kao i kod traženja novog certifikata.


Home   |   LoTW