Home   |   LoTW

GREŠKA U LOGU

Što ako je TQSL našao grešku u vašem logu? Ako nađe grešku, program generira poruku Error sa informacijama o nađenoj greški kao u primjeru na slici.Ignorirajte grešku klikom na YES.

Zašto ignorirati grešku? Na kraju pretvorbe TQSL će dati izvještaj o SVIM nađenim greškama. Ako sada kliknete na No, program će prekinuti daljnju pretvorbu i neće dati izvještaj o eventualnim drugim greškama.Primjer izvještaja sa nađenom greškom je u gornjem prozoru.

Error: Invalid amateur CALL (OHOR) on line 50
Greška: neispravan pozivni znak (OHOR) u liniji 50

Pozivni znak su slova "O", "H", "O" i "R". To ne može biti, jer se pozivni znak amaterske postaje sastoji od prefiksa, broja i sufiksa. Provjerite u svom dnevniku. Pazite, morate tražiti OHOR, ne O H nula R.

Ispravite sve nađene greške u svom programu za vođenje dnevnika i ponovite cijeli postupak od eksportiranja dnevnika u .adi i potpisivanja u TQSL. Prije toga obrišite eksportiranu .adi datoteku i potpisanu .tq8 datoteku. Brisanjem ovih datoteka ne može se dogotiti nikakva šteta. Svi vaši QSO-i su u programu za vođenje dnevnika (u datotekama koje koristi taj program). Potpisivanje možete ponavljati bezbroj puta bez posljedica. Konačno je tek onda kad ste potpisani dnevnik poslali u LoTW kao .tq8 datoteku. (I onda je moguće popraviti eventualnu "štetu", ali na teži način!).

Slovo O u pozivnom znaku, umjesto nule, dosta je česta greška. Druga česta greška je vrsta emisije. Pojavom novih vrsta digitalnih komunikacija, javlja se problem njihovog jedinstvnog opisivanja. Neki programi za vođenje dnevnika čak nemaju ni dovoljno mjesta za duži opis vrste emisije, pa prilikom exportiranja u ADIF, u polju MODE dolazi do pogrešnog opisa vrste emisije. Npr. umjesto PSK31 u polju mode piše PSK. Problem ovakvog krivog prikaza vrste emisije TQSL može riješiti. Otvorite TQSL i onda File | Preferences...Postavke programa bi trebale biti kao na slici.

Allow nonamateur call signs (dozvoli neamaterske pozivne znakove) - ako bi ova opcija bila aktivirana, onda program ne bi javio grešku za npr. OHOR.

Prompt for QSO Date range when signing  - traži da upišete datumsko područje veza koje želite poslati u LoTW - ako je ova opcija isključena, program šalje sve veze iz vašeg dnevnika u LoTW. Ovo nije dobro, jer višestruko slanje veza (dakle veza koje su već poslane) samo opterećuje sustav LoTW.


U prozoru Preferences kliknite na ADIF Modes U Custom ADIF mode mappings: definirate kako će TQSL protumačiti pojedinu vrstu emisje iz vaše ADIF datoteke.

Npr. u WordPad-u otvorite svoju ADI datoteku i pod MODE: vidite da umjesto PSK31 piše PSK. Za TQSL ovo nije dobar opis vrste emisije, ali zato u TQSL možete odrediti da svaki put kad TQSL naiđe na <MODE:5>PSK u ADI datoteci, to protumači kao PSK31 (zato jer vi znate da je veza u stvari bila PSK31, a ne PSK63 ili slično!)

Kliknite na Add...U polje ADIF Mode: upišite PSK, a u doljnjem polju nađite PSK31, označite i kliknite na OK.


Zatvorite prozor Preferences (klik na OK) i ponovite cijeli postupak digitalnog potpisivanja dnevnika.


Home   |   LoTW