Home   |   LoTW

KOPIJE DOKUMENATA

Prije izdavanja digitalnog certifikata, ARRL mora provjeriti vaš identitet na klasičan način. Za amatere izvan SAD-a, ARRL traži fotokopiju nekog osobnog dokumenta i fotokopiju trenutno važeće dozvole za rad. Po primitku fotokopija ovih dokumenata, ARRL će vam poslati digitalni certifikat na vašu e-mail adresu. Od tada, sve podatke koje šaljete u LoTW ''potpisujete'' digitalnim certifikatom. Kad primi podatke (vaš potpisani log), računalo provjerava certifikat i ako je sve u redu, prihvaća podatke koje ste poslali.

Nije važno što je dozvola za rad izdana mnogo kasnije od datuma koji ste naveli kao datum prve veze u dnevniku. U ARRL-u znaju da se dozvola redovito obnavlja.

Ove dvije fotokopije pošaljite avionskom poštom na adresu:


Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
U.S.A.

ARRL se obavezuje da će nakon izdavanja certifikata sve identifikacijske dokumente uništiti.

Kad primi dokumente, ARRL će e-mailom poslati certifikat. To je datoteka tipa poz_oznaka.tq6 npr. 9a2jk.tq6.

Pored certifikata (u istom e-mailu) primit će te korisničko ime (username) i zaporku (password) za pristup u LoTW.
Home   |   LoTW