Home   |   LoTW

INSTALIRANJE TQSL NA RAČUNALO

Da bi mogli koristiti LoTW, na svoje računalo trebate instalirati TQSL i TQSLCert programe. Ovi programi su besplatni i mogu se slobodno skinuti sa stranica ARRL-a. Oba programa nalaze se u jednoj datoteci: tqsl-111.exe

1. Na računalu napravite posebnu mapu u koju će te spremiti program (Npr. D:\LoTW\TQSL\)
2. Spojite se na internet i otvorite stranicu:  www.arrl.org/lotw/
3. Kliknite na New Users Click Here GET STARTED


4. Kliknite na 2. Download Software
5. Kliknite na ikonu Windowsa6. Kliknite na Download tqsl-111.exe

7. Nakon kraćeg vremena (ovisno o brzini vaše internetske veze i prometu na mreži) otvorio se prozor Opening tqsl-111.exe.  Kliknite na Save File
8. U prozoru Enter name of file to save to... preko padajućeg menija polja Save In nađite mapu koju ste pripremili za ovu datoteku (u ovom primjeru to je mapa TQSL) i kliknite na Save

9. Počinje "downlodiranje" programa. To će potrajati koju minutu, ovisno o brzini vaše veze, ali ne jako dugo, jer je ovo mali program.

10. Kad je skidanje završeno, treba instalirati program. Prije početka instalacije zatvorite sve otvorene programe. U Windows Exploreru otvorite mapu u koju ste skinuli tqsl-111.exe. Dvoklik na ovu datoteku pokreće instalaciju programa.

11. Kad se otvori poruka sa upozorenjem: Open File - Security Warning kliknite na Run.
12. U idućim prozorima svaki put kliknite na Next sve do predzadnjeg prozora u kojem kliknite na Install.
13. Na kraju se otvorio prozor s porukom Completing the TrustedQSL Setup Wizard u kojemu kliknite na Finish.14. Otvorio se program Notepad s uputom QUICK-START na engleskom jeziku. Prozor zatvorite klikom na X u gornjem desnom kutu.

15. Ovime je instalacija TQSL i TQSLCert završena.


TQSL i TQSLCert nalaze se u Start | Programs | TrustedQSL

Home   |   LoTW