Home   |   LoTW

LOKACIJA POSTAJE

Lokacija postaje (Station Location) opisuje pozivni znak, geografsku lokaciju i političku teritoriju (pokrajina, opčina i sl.) odakle neka postaja radi.

Lokacija postaje sadrži informacije kao što su QTH lokator, ITU zona, CQ zona, IOTA oznaka i slično. Ovisno o DXCC entitetu lokacija može sadržavati različite informacije. Npr. radioamateri iz SAD u lokaciju postaje upisuju ime savezne države.

Ove informacije služe kod osvajanja raznih diploma. Ako neka od ovih informacija nije upisana u lokaciju, veza neće biti priznata ni jednom od sudionika u vezi.

Svaka lokacija ima svoje ime i koristi se kod pripreme dnevnika za slanje. Zajedno s QSO-ima iz dnevnika šaljete podatak o lokaciji s koje su te veze napravljene.

Za isti pozivni znak smijete imati više lokacija, ali morate voditi brigu da kod slanja dnevnika odaberete odgovarajuću lokaciju i pošaljete veze samo za tu lokaciju. Lokaciju možete napraviti samo za pozivnu oznaku za koju imate certifikat. Jednom napravljena lokacija vrijedi za sve veze napravljene sa te lokacije pod istom pozivnom oznakom. Ako radite uvijek sa iste lokacije i sa istiom pozivnom oznakom, ovo napravite jednom i nikad više.

Lokaciju možete napraviti samo za pozivnu oznaku za koju imate digitalni certifikat. Ako radite /P, /M i sl. za svaku ovakvu pozivnu oznaku trebate zatražiti novi digitalni certifikat i napraviti posebnu lokaciju.

Lokaciju postaje kreirate u programu TQSL (meni Station |  Add Location).


1. Pokrenite program TQSL
2. Kliknite  Station | Add location

3. Otvorio se prozor Add Station Location
Podaci iz lokacije služe kod osvajanja raznih diploma. Tako npr. ako za diplomu treba QRA lokator (Grid Square), a vi ste to polje ostavili prazno, svima onima koji imaju u LoTW s vama potvrđenu vezu ta se veza neće priznati.

Zato uredno upište sve informacije u odgovarajuća polja.

Grid Square -   QRA lokator

ITU Zone -   ITU zona

CQ Zone -   CQ zona

IOTA ID -   IOTA oznaka
   
Kad ste upisali kliknite na Next.


4. U polje Station Location Name upišite ime lokacije. Ime odaberite po volji.
Kliknite Finish. Ovime je definiranje lokacije završeno.


Home   |   LoTW