S redovne godišnje skupštine Radio kluba 9A1BTU

Redovita godišnja skupština Radio kluba 9A1BTU je održana 11. veljače 2023. godine prema  sljedećem

DNEVNOM REDU
1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika kluba.
2. Izbor radnih tijela:
– radno predsjedništvo
– verifikacijsko povjerenstvo
– zapisničar
– ovjerovitelji zapisnika.


Nastavite čitati S redovne godišnje skupštine Radio kluba 9A1BTU

Novi sked radio-amatera kluba 9A1BTU, 29. studenog 2020.

Redovni sked R.K. 9A1BTU 29. studenog 2020.

Danas je voditelj skeda bio 9A3JY, Zdravko koji se danas javljao s klupskim znakom 9A1BTU.
Uz redovan početak u 20.30 sati na frekvenciji 145.400 u FM modu, skedu su se prijavili Franc, Tiko, Krešo, Tomo, Vesna, Ivica i Boris,

Nastavite čitati Novi sked radio-amatera kluba 9A1BTU, 29. studenog 2020.