Lokacija

Prostorije radiokluba nalaze se u zgradi HZZO Požega, Republike Hrvatske 1c, u podrumu. Lokator je JN85UI.

Mapa lokacije:       

Klupski dan je četvrtak, u 19h.

NAPOMENA: za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 nema redovitih sastanaka u prostorijama kluba. Susreti su samo na 145.400 MHz, nedjeljom u 20:30h.

Kontest lokacija se nalazi iznad Požege u selu Ćosine Laze, 5 km jugoistočno od grada, u zgradi nekadašnje škole.