Izvanredna izborna godišnja skupština 2020->2021

Radioamaterski klub

VALLIS AUREA

9A1BTU

Republike Hrvatske 1c,

34000 Požega

PO Box 626

 

OIB: 53803225668

RNO: 0040606

IBAN: HR-7523860021130011575

Podravska banka d.d.

Web: www.hamradio.hr/9a1btu

E-mail: 9a1btu@hamradio.hr

Kontakt tel.: 095-5039480

 

ZAPISNIK

s izvanredne izborne godišnje sjednice Skupštine

radio kluba Vallis aurea 9A1BTU

 

Sjednica je održana 24. listopada 2020. godine, u prostorijama radio kluba od 19,00 sati.

Dnevni red sjednice Skupštine:

  1. Otvaranje sjednice Skupštine i pozdravna riječ tajnika kluba.
  2. Izbor radnih tijela:

-radno predsjedništvo

-verifikaciona komisija

-zapisničar

-ovjerovitelji zapisnika

  1. Izvješća:

-o radu kluba u 2020.godini

-blagajnika

-nadzornog odbora

-suda časti

  1. Rasprava o izvješćima.
  2. Izbor novoga predsjednika kluba, članova izvršnog i nadzornog odbora.
  3. Prijedlog plana rada za 2021. godinu.
  4. Razno

Sjednicu Skupštine otvorio je tajnik RK Zdravko Bartošek 9A3JY. Pozdravnom porukom svim nazočnim radio amaterima zahvalio je na dolasku unatoč lošoj epidemiološkoj situaciji s koronavirusom. Potom se obratio riječima da nas je napustio naš dragi dosadašnji predsjednik Branko Pulić 9A3TO iznenadnom bolešću što je i razlog izvanredne sjednice. Pozvao je sve nazočne da mu minutom šutnje odaju posmrtnu počast. Prema  statutu RK, dužni smo u roku od mjesec dana održati izvanrednu izbornu godišnju sjednicu Skupštine.

Tajnik RK prešao je na 2. točku dnevnog reda i predložio za predsjednika radnog predsjedništva sjednice Skupštine Vladimira Koudelu 9A2YF, dopredsjednika RK. S prijedlogom su se podizanjem ruke svi jednoglasno složili. Predsjednik radnog predsjedništva je preuzeo vođenje sjednice te su kao članovi radnog predsjedništva sjednice Skupštine predloženi i izabrani Mirjana Di Giorgio i Zvonko Paus. U verifikacionu komisiju su predloženi Zdenko Flajpan i Franjo Rajnović. Za zapisničara je izabran Zdravko Bartošek. Za ovjerovitelje zapisnika su izabrani Saško Pran i Krešimir Milinković. Iza toga verifikaciona komisija je prebrojala članove i ustanovila da imamo kvorum i da će sve odluke biti pravovaljane. Popis nazočnih članova izvanredne izborne sjednice Skupštine je u privitku zapisnika.

Predsjednik radnog predsjedništva prelazi na 3. točku dnevnog reda. U izvješću o radu kluba u 2020. godini opširno je naveo sve aktivnosti kluba. Izvješće se prilaže uz ovaj zapisnik i jednoglasno je usvojeno. Potom poziva blagajnika RK Antuna Petrovića 9A4PT da iznese blagajničko izvješće koje je također jednoglasno usvojeno i bit će priloženo uz zapisnik. Iza toga izvješće podnosi Bernard Škopec 9A3XF ispred Nadzornog odbora, koji je jednoglasno usvojen i bit će priložen zapisniku. Zatim izvješće za Sud časti podnosi Vladimir Koudela 9A2YF, koje je također jednoglasno usvojeno i biti će priloženo uz ovaj zapisnik.

Vladimir Koudela otvara raspravu o izvješćima, gdje se javlja Maruszki Ivan 9A3ZM i ukazuje na povijest RK iako to nije tema rasprave o izvješćima ali je saslušan i zahvaljuje mu na prijedlogu.

U sljedećoj točki dnevnog reda, izbor predsjednika RK Vallis aurea, Vladimir Koudela je zamolio prijedloge. Tajnik RK Zdravko Bartošek 9A3JY predložio je za novog predsjednika prema dosadašnjem radu i iznimnom predanju radioklubu Vladimira Koudelu 9A2YF. Prijedlog je usvojen jednoglasno, dizanjem ruku. Vladimir se zahvalio na ukazanom povjerenju i prihvatio mjesto predsjednika RK.

Iza toga je dosadašnji tajnik RK Zdravko Bartošek 9A3JY istaknuo kako bi novi predsjednik trebao dati prijedlog za Izvršni odbor koji broji 5 članova a predsjednik RK je po Statutu i predsjednik IO. Prema tome bira se još 4 člana IO. Novoimenovani predsjednik dao je prijedlog za članove IO koji je Skupština jednoglasno prihvatila.

Novi Izvršni odbor čine: Boris Horvat 9A3TN, Zdravko Bartošek 9A3JY, Saško Pran 9A7BKU i Ivica Nitraj 9A7IUY.

Na prijedlog predsjednika, Skupština je jednoglasno prihvatila članove Nadzornog odbora: Krešimir Milinković 9A4KM, Vlado Karakatić 9A4KV i Bernard Škopec 9A3XF.

Sud časti bira IO RK pa je predsjednik RK odmah sazvao sastanak IO RK preko Skype u ponedjeljak 26. listopada 2020. godine u 20,30 minuta gdje će se izabrati Sud časti, dopredsjednik i tajnik RK.

Potom prelazi na 6. točku dnevnog reda a to je prijedlog plana rada za 2021. godinu. Pročitao je plan rada koji će biti priložen uz ovaj zapisnik. Poslije izlaganja je pozvao članove RK da daju još neke prijedloge. Javio se Tomo Karavlah 9A7DJD kako bi bilo dobro da se povežemo s požeškim HGSS-om i održimo zajedničku vježbu jer smo i do sada imali odličnu suradnju. Prijedlog je ocijenjen kao jako dobar i pokušat ćemo ga ostvariti. Plan rada je jednoglasno usvojen.

Predstavljen financijski plan je također jednoglasno usvojen.

Iza toga je prešao na 7. točku dnevnog reda pod razno. Tajnik RK predložio je da se donese odluka o počasnim članovima RK i to tako da svi članovi koji navrše 80 godina starosti automatski postaju počasni članovi. Taj je prijedlog jednoglasno usvojen.

Nakon toga je predsjednik prenio pozdrave od Đuke Pelcla 9A7JFN koji je poželio uspješan rad ovoj Skupštini i nada se dobroj budućoj suradnji. Nadalje, podsjetio je da svi vode računa o svojim dozvolama za rad koje su istekle ili uskoro istječu a detaljni naputak o postupku nalazi se na našoj Web stranici zajedno s potrebnim formularima a za svaku pomoć mogu se obratiti predsjedniku RK. Dalje naglašava kako imamo računalni program za evidenciju članova i kako će se od sada ažurno evidentirati bez papirnatog oblika. Trebalo bi se što hitnije pripremiti za akciju Laze i da se dovrši započeti posao. Nadalje prenosi pozdrave od Nikola iz Kanade, VA3NJ, koji je bio jako zadovoljan posjetom našem RK a sada daje novu donaciju – antenski kabel i konektore za klub. Dosadašnji antenski kabeli više nam neće trebati te će se donirati našim članovima koji imaju potrebe za time. Jedan kabel odmah je doniran našem Maretu 9A3ZM koji radi u natjecanjima i njemu će odmah dobro doći. Mare se zahvalio i rekao da će ga što prije postaviti. I drugi radioamateri koji imaju potrebe dobit će kabel.

Prema ovogodišnjem planu rada predlaže se osnivanje Sekcije radio amatera iz Domovinskog rata. Svi nazočni su jednoglasno prihvatili prijedlog, a time je osnovana sekcija radio amatera iz Domovinskog rata.

Vladimir Koudela je iznio prijedlog kako bi trebali održavati redoviti sked koji bi se održavao svake nedjelje u 20,30 sati. Svi su se složili s tim prijedlogom. Tada bi se uvijek mogle čuti najnovije informacije budući da sastanci u klubu s više osoba nisu mogući zbog epidemioloških mjera kovida. Nadalje naš radio klub se redovito javlja na skedovima sustava radio veza u kriznim situacijama na KV i UKV, te smo bili i često puta voditelji u tim skedovima, prema kojima smo jako dobro ocijenjeni. Web stranice kluba su obnovljene i ažurirane od strane Vladimira Koudele i predlaže da se Ivica Nitraj prihvati daljnjeg ažuriranja stranica RK jer odlično pozna taj posao i predlaže da se otvori i Youtube kanal radiokluba.

Na kraju sjednice Skupštine izabrali smo likvidatora RK, kojeg je predložio Zdravko Bartošek a to je Vladimir Koudela jer do sada smo imali običaj da predsjednik kluba bude i likvidator RK. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen dizanjem ruku.

Zdravko Bartošek iznio je prijedlog da se osnuje i grupa na Viberu 9A1BTU, gdje bi svatko imao najnovije obavijesti jer ionako svi imaju Viber i telefone sa sobom. Prijedlog je uvažen i prihvaćen.

Time je predsjednik Vladimir Koudela zaključio izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine.

Sjednica je održana u izvanrednim uvjetima, uz potpuno pridržavanje epidemioloških mjera tako da su svi sudionici sjedili razmaknuti 2m, uz obvezne maske na licu, a prostor je konstantno ventiliran. Na ulazu u prostoriju bilo je obvezno dezinficirati ruke, a cijeli prostor je prije sjednice temeljito dezinficiran.

  

U Požegi 24. listopada 2020. godine

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Saško Pran, 9A7BKU___________________________

Krešimir Milinković, 9A4KM_____________________

 

Zapisnik sastavio:

Zdravko Bartošek/9A3JY