Godišnja skupština 2018.

ZAPISNIK S REDOVITE IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

RADIOAMATERSKOG KLUBA „VALIS AUREA 9A1BTU/9A4P“ POŽEGA

 

71. redovna skupština Radioamaterskog kluba Valis Aurea 9A1BTU/9A4P (u daljem tekstu kluba) održana 06. listopada 2018. godine u Požegi u prostorijama kluba u ulici Republike Hrvatske 1C sa početkom u 18 sati.

Na početku skupštine prisutne je pozdravio tajnik kluba Zdravko Bartošek.9A3JY nakon čega je održana minuta šutnje za predsjednika  kluba Darka Ronka

9A7GMB  te Otu Horvata 9A6SHO  i Rafaela lušića 9A3CC članove kluba koji su.preminuli u prošloj godini.

Tajnik je zatim predložio radno predsjedništvo u sastavu Drago Mikel 9A2XF predsjedavajući te Mihajlo Dvorniković i Mara Flajpan 9A3DHH kao članovi predsjedništva, verifikacijsku komisiju u sastavu Pran Saško 9A7BKU, Maruszki Ivan 9A3ZM i Franjo Rajnović 9A3DTL, zapisničara Borisa Horvata 9A3TN i ovjerovitelje zapisnika Zdenka Flajpana 9A3DZO i Bernarda Škopeca 9A3XF, što je jednoglasno usvojeno.

Dnevni red:

 1. Pozdravna riječ i izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor radnih tijela
 3. Izvješća o radu
 4. Rasprava o izvješćima
 5. Izbor novog predsjednika kluba
 6. Izbor novog likvidatora kluba
 7. Prijedlog plana rada za 2018.
 8. Razno

Pod trećom točkom dnevnog reda uslijedila su izvješća i to:

 1. Izvješće o radu kluba u protekloj godini – tajnik Zdravko Bartošek 9A3JY
 2. Izvješće o stanju blagajne – blagajnik kluba Antun Petrović 9A4PT
 3. Izvješće o radu nadzornog odbora – blagajnik kluba Antun Petrović 9A4PT
 4. Izvješće suda časti – Vlado Karakatić 9A4KV

Nakon izvješća pod četvrtom točkom uslijedila je rasprava po izvješćima i to:

Ivan Maruszki 9A3ZM : Drago mu je što smo se okupili te apelira  da se pokuša animirati mlade članove, pokrenuti tečaj te tako pomladiti klub. Ističe problem dolaska u prostorije kluba izvan dežurnog vremena četvrtkom pa tako i dolaska mladih i njihovog rada na uređajima.

Nada Franić 9A7GMJ: Predlaže da se napravi popis dežurstava i drugim danima kako bi klub bio otvoren i u druge dane.

Zdravko Bartošek 9A3JY: Slaže se sa inicijativom da i ostalim danim klub bude dostupan svojim članovima te predlaže da zainteresirani za te aktivnosti dođu četvrtkom u klub i da se dogovore oko aktivnosti. Također ističe da mi nismo jedini korisnici prostora i da ga dijelimo sa HGSS i sa Planinarskim društvom pa moramo računati na to da prostor nije uvijek slobodan. Što se tiče aktivnosti sa mladima napominje da je ove godine u planu rada planirano natjecanje mladih tehničara pa će se iz te aktivnosti pokušati animirati mlade članove.

Mihajlo Dvorniković 9A3SH: Kao bivši prosvjetni djelatnik ističe da mlade nije problem animirati na tečaj ali je veliki problem te mlade zadržati u klubu. Taj problem nije od danas već se to događalo i prije 30-tak godina te se nažalost događa i danas, te ne vidi kako to riješiti.

Nakon rasprave predsjedatelj skupštine Drago Mikel 9A2XF daje na glasanje sva izvješća koja su jednoglasno prihvaćena, te se prelazi na 5. točku dnevnog reda a to su izbori za novo vodstvo kluba te se predsjedatelj na temelju zaključka Izvršnog odbora predlaže:

 1. Za predsjednika: Branko Pulića 9A3TO
 2. Za tajnika : Zdravka Bartošeka 9A3JY
 3. Za likvidatora kluba: Branko Pulića 9A3TO
 4. Za članove Izvršnog odbora: Krešimira Milinkovića 9A4KM, Borisa Horvata 9A3TN i Dragu Mikela 9A3XF
 5. Za članove suda časti: Vladimira Koudelu 9A2YF, Zdenka Flajpana 9A3DZO i Tomislava Garilovića 9A3GGT
 6. Za članove Nadzornog odbora: Bernarda Škopeca 9A3XF, Zvonka Pausa 9A7JFV i Vladimira Karakatića 9A4KV.

Nakon iznesenog prijedloga postupilo se glasanju  te su svi prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.

Pod 7. točkom  dnevnog reda tajnik Zdravko Bartošek  9A3JY pročitao je Plan rada i Financijski plan kluba za 2018. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Nakon toga predsjedavajući skupštine Drago Mikel 9A2XF dao je riječ novoizabranom predsjedniku Branku Puliću 9A3TO koji je pozdravio nazočne i rekao da mu je prioritet aktiviranje aktivnosti na kanalu S-16 i poziva sve članove na aktivan rad, nakon čega je predsjedavajući zaključio skupštinu.

 

Zapisnik sastavio 06. listopada 2018.           OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

 

Boris Horvat                                                 Zdenko Flajpan 9A3DZO___________

 

_____________________                           Bernard Škopec 9A3XF____________