Dozvola za rad

POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA RAD

Postupak je opisan na stranici HAKOM-a: Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku. Iznimno, uslijed izvanrednih okolnosti uvjetovanih epidemijom COVID-19 virusa zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra možete poslati i na mail ZahtjevZaDozvolu@hakom.hr

POTREBNI DOKUMENTI
Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole trebate:
  1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.
  2. Potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez
  3. Dokaz o položenom radioamaterskom ispitu za A ili P razred
  4. Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) (npr. zdravstvena iskaznica)

Ako produžujete postojeću dozvolu (koja je još valjana ili joj je valjanost istekla), tada trebate:

  1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.
  2. Potvrdu o prijedlogu pozivne oznake i razredu amaterskog radio-operatora koju izdaje Hrvatski radioamaterski savez (HRS)
  3. Presliku prethodno izdane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Ako vam je valjanost dozvole istekla, HAKOM će vas eventualno zatražiti dokumente koji mu nedostaju.

Potvrdu HRS-a zatražite preko radiokluba.

Pogledajte PRIMJER pravilno ispunjenog obrasca Zahtjeva.

 

CIJENA

Za članove HRS-a je besplatna.

Za amatere koji NISU članovi HRS-a, tada HRS izdaje Potvrdu o prijedlogu pozivne oznake:

  • za NOVU dozvolu (tj. prvi put): 300 kn
  • za produženje POSTOJEĆE dozvole: 200 kn.

** Ako je vaša izračena snaga veća od 100W, tada morate priložiti i dodatne dokumente (vidi stranicu HAKOM-a).

Izračena snaga računa se kao Pr = Po x pojačanje antene.

Primjer: odašiljač daje izlaznu snagu Po = 100W, pojačanje antene je 6 dB (tj. 4 puta), onda je izračena snaga Pr = 100 x 4 = 400W.

** Ako u obrascu Zahtjeva želite navesti samogradnju (Home made) ili postaju iz ne-amaterskih službi, tada trebate još 2 dokumenta:

  • Zapisnik o kontroli radijskih postaja –