Official web site - 9A1CCY/9A5Y

Javna rasprava

Izvršni odbor HRS-a za sve članice i članove Hrvatskoga radioamaterskog saveza otvara javnu raspravu na temu Nacrt prijedloga Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Primjedbe, komentare i prijedloge na pojedine članke dostavite na tiskanici na mail statut@hamradio.hr ili na adresu: Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, najkasnije do 28.02.2015. godine.

Odgovori