Tečaj telegrafije (CW)

Nakon više godina pojavila se generacija zainteresirana za učenje Morseove abecede (telegrafije). Ovaj tjedan započinjemo s tečajem, svi zainteresirani se mogu priključiti.