Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve«

Posebni ornitološko-ihtiološki rezervat »Ušće Neretve« spaja močvarna i morska staništa na ušću Neretve. Uključuje veliku površinu obraslu caklenjačom (Salicornia), halofilnom biljkom prilagođenoj životu u uvjetima visoke koncentracije soli na samom ušću Neretve u more te okolne pličine i lagune, kao što je uvala Galičak te jezero Parila. Rezervat obuhvaća i uvalu Blace sa bogato razvijenom zajednicom caklenjače. Dodatna vrijednost ovog područja je pogodnost za mrijest brojnih vrsta riba zbog zaklona, a laguna Parila i okolna pješčana područja najbogatija su područja novačenja riba i rakova za akvatorij srednje Dalmacije.

Poseban je izazov bila aktivacija 9AFF-0107 koji je u tom trenutku bila posljednja neaktivirana referenca. Za 9A5Y/p je to bio gušt, dok je sa istom aktivacijom 9A1CCY koji je prvi odradio vezu došao na vrh liste lovaca 9AFF područja kao postaja koja je prva odradila svih 107 sa liste u Hrvatskoj.
Određene poteškoće uzrokovane ispražnjenim akumulatorima na odlasku su samo bile prigoda za upoznavanje dobrote ljudi koji tamo borave.