Aktivirana i uhvaćena tri zaštićena 9AFF područja

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i »Kuti« iz kolovoza 2020. na 9AFF listu dodane su tri nove reference s oznakama 105, 106, 107.
Iako se 9A5Y/p ekipa spremala posjetiti nedavno proglašen Park prirode “Dinara”, tijekom vikenda je došlo do promjene u planu.
Aktivacija je zahvaljujući dobroj pripremi u kojoj je sudjelovalo nekoliko članova uspješno realizirana, jer u samo jednom danu su tome pridonijeli i ostali koji su lovili reference kao 9A1CCY, kao i pod osobnim pozivnim znakovima.
Nakon priznanja aktivacije 9A5Y bi došli na 26 područja, dok 9A1CCY bi kao lovci došli na prvo mjesto ljestvice sa svih uhvaćenih 107 područja na listi.

U određenom smislu, ovu aktivaciju posvećujemo pokojnom Emiru, 9A6AA koji nas je uvijek podržavao i poticao na sudjelovanje u Programu Hrvatska Flora i Fauna.