Odrađen Park prirode Dinara

Nedavno proglašen 12. park prirode u RH je od danas aktivan na radioamaterskim opsezima 9AFF-0104 je aktivirala ekipa 9A1C/p s kojima smo uspješno uspostavili vezu.