Novi klinci u prvoj akciji

Samo četiri mjeseca nakom polaganja ispita prva akcija pomoći uspostave veze i koordinacije nekog društvenog događaja bila je prilikom četvrtog Ždral traila, sve popularnije manifestacije u Daruvaru.