Financijska sredstva za projekt

U Odluci o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte koje u 2016. godini provode udruge civilnog društva u području kulture Grada Daruvara nalazi se naš projekt “Ljetna škola radiogoniometrije i konstruktorstva“.

Odluka2016