Prijavljen projekt na Javni natječaj

Na osnovu raspisanoga Javnog natječaja za prijavu programa/projekata javnih potreba za udruge u području kulture Grada Daruvara, (http://daruvar.hr/javni-natjecaji-za-udruge-grada-daruvara/)

Klub je napisao i predao projekat po nazivom

Ljetna škola radiogoniometrije i konstruktorstva

u visini od 17.000,00 kn.

Očekujemo rezultate natječaja čije su se prijave zaprimale zaključno sa 22. 2. 2016. godine.