RADIO KLUB "DUBRAVA" ZAGREB

  TAJNIK: 9a5vs@praxis.hr
    - 9A1AYZ -

      Radio-klub Dubrava posjeduje zanimljivu prošlost. 1952. g. osnovan je Radio klub Pionirski grad, koji je djelovao na području današnjega Grada mladih. Klub je sačinjavalo 6 odraslih članova sa ovlaštenjima za rad na radio stanicama i 140 mladih članova (pionira). Osnivanjem Kluba pokrenut je rad Primo-predajne sekcije u čijem okviru su djelovale KV i UKV sekcija i nastavna sekcija koja se brinula o obrazovanju budućih radio-amatera. Klub se bavio elektronskim konstrukcijama, KV i UKV takmičenjima, radio-amaterskom goniometrijom, obrazovanjem i širenjem tehničke kulture na području Dubrave.
     70-tih godina polako jenjavaju aktivnosti i zamire rad u klubu. Početkom 80-tih se okuplja ekipa radio-amatera i obnavljaju Klub.
1981.g. na Osnivačkoj Skupštini obnovljena je djelatnost Kluba pod današnjim imenom: Radio klub Dubrava. Tom prilikom je usvojen STATUT, Plan i Program rada te imenovano Predsjedništvo Kluba. U dogovoru sa tadašnjim Pionirskom gradom Klubu je dodjeljen objekt popularno zvan Stražarnica sa dvije prostorije, pored koga ja podignut antenski stup sa antenama za KV i UKV.
     U to vrijeme u Klub je imao oko 100 članova koji su se okupljali oko Primo-predajne sekcije i Radio-amaterske grupe učenika. Osnovni zadatak je bio promicanje Tehničke kulture među mladim naraštajima kroz izradu elektronskih komponenti, održavanje radio-amaterskih veza i takmičenja, radio-amatersku goniometriju. Veliki događaji oko kojih su se radio-amateri okupljali su bili Proljeće na radio valovima, Akcija NNNI, Zagrebačko ARG natjecanje te domaća i strana natjecanja na KV i UKV.
      Klub je bio jedan od osnivača Saveza Radio-klubova Gradske zajednice općina grada Zagreba. 1985 godine je osnovana Informatička sekcija u okviru Kluba čiji zadatak je bio uvođenje računala u radio-amaterske aktivnosti i priključenje svim vidovima digitalnih komunikacija. 1985. godine podignut je i novi rešetkasti antenski stup na koji je postavljen novi antenski sustav za KV sa tri antene, za 14, 21 i 28 MHz. Zbog  velikog broja članova, koji je u pojedinim godinama dostizao i brojku od 150 Klub je u prosincu 1985. godine preselio u prostorije O.Š. 29.Novembar u Ljubijsku 58, a PPS je ostao u "Stražarnici". Ovaj period je bio najplodonosniji po uspjesima na svim poljima radio-amaterskog života, tada je odrađen najveći broj zemalja, diploma i trofeja u svim disciplinama.
    1988. Radio-klub "Dubrava" se nastavlja baviti isključivo radio-amaterskom djelatnošću. Iza toga dolazi vrijeme Domovinskg rata, gdje su članovi Kluba sudjelovali u organizaciji radio-mreže u Zagrebu i okolici, prijenosu i dostavi humanitarne pomoći, prijenosu radio-poruka sa okupiranog područja i cijelom nizu drugih aktivnosti.
     1995. godine zbog napuštanja prostorija od strane škole i trošnosti zgrade u Ljubijskoj, Klub se seli u prostor Gradske zajednice tehničke kulture u Grižanskoj 3. U ovome prostoru se do tada odvijale sve aktivnosti Kluba, ali od prošle godine Radio klub Dubrava sve aktivnosti odvija iz Pionirca, Aleja Hrvatske mladeži u Gradu mladih.
    

POZIVNE OZNAKE RADIO KLUBA "DUBRAVA" ZAGREB

9A1AYZ, 9A2W, 9A1CLV, 9A1CMW
SMJEŠTAJ RADIO KLUBA "DUBRAVA" ZAGREB

GRAD MLADIH

- Aleja Hrvatske mladeži -

KAKO DO NAS

Za lakše snalaženje, iako navigacija dovede do cilja od točke A-B.