RADIO KLUB "DUBRAVA" ZAGREB

  TAJNIK: 9a5vs@praxis.hr
    - 9A1AYZ -

- EKIPNO UČEŠĆE NA TAKMIČENJIMA -

2018 -EKIPE KUPa JADRANA
DVIJE EKIPE RADILE SU U TAKMIČENJU KUPa JADRANA, 9A3SM, 9A3PM i 9A9CW za PORTABL ekipu I 9A5VS, 9A9K i 9A6TT za EKIPU SA KOPNA  

© Copyright 2022 9A1AYZ