+385 98 218 941

ČLANARINA

 

RADIOKLUB “DUBRAVA” – ZAGREB 9A1AYZ

Grižanska 3, 10040 Zagreb - Dubrava

Email: 9a1ayz@gmail.com                              www: 9a1ayz.wordpress.com

 

 

 

IO Radiokluba “DUBRAVA” na 04/2019 redovnoj sjednici, održanoj dana 26.12.2019. god. Donosi slijedeću
 

O D L U K U


Odluka o visini članarina u RK Dubrava, a prema čl. 19. STATUTa RK Dubrava IO donosi odluku o visini
članarine za narednu godinu a na temelju plana fiksnih troškova kluba za iduću godinu.

 

Redovna klupska članarina: 150,00 kn
Invalidne osobe, obiteljska članarina (bračni drug): 75,00 kn
Članski doprinos za HRS (prema pravilniku HRS-a) 100,00 kn

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu 31.12.2021.

tajnik RK “ Dubrava”

Vitomir Sušić .


   Registarski broj: 21000355                                    OIB: 95604727069                              IBAN:  HR6223900011100326694

download