RADIO KLUB "DUBRAVA" ZAGREB

  TAJNIK: 9a5vs@praxis.hr
    - 9A1AYZ -

PRISTUPNICA

Pismeni dokument koji se popunjava radi stupanja u članstvo Radio kluba. Ova pristupnica uz dokaz o uplati članarine vrijedi kao pravovaljani dokument koji će služiti u svrhu utvrđivanja članstva u klubu.

- PREUZIMANJE


PRIVOLA-SUGLASNOST

Privola ispitanika prema GDPR znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka.

- PREUZIMANJE


STATUT

Statut označava zbirku pravila i propisa o uređenju udruge društva. Radio klub “Dubrava” je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.

- PREUZIMANJE


ČLANARINA

Članarinu možemo najjednostavnije opisati kao naknadu koju organizaciji (klubu, udruzi i sl.) plaća član radi nekog interesa. Iznos članarine propisan je Odlukom IO RK, a prikazan je na dnu ove stranice.
 

     Za dodatne informacije obratite se tajniku kluba

© Copyright 2022 9A1AYZ