RU-20 RIZ (Rockwell Collins PRC-515)

 

Radio postaja RU-20 (PRC-515) je prijenosni SSB visokofrekventni primopredajnik koji omogućava prijenos govora, telegrafije i podataka u frekventnom području 2 000-29 999 MHz i s razmakom kanala od 100 Hz. Namijenjen je za poljske uvjete rada i to za rad u mjestu i pokretu.

Komplet radio postaje RU-20, čine:

Primopredajnik; 719D-2A, koji se sastoji od 3 modula

Prijamnik pobuđivač; 671V-2

Upravljačka kutija; 377L-2

Pojačalo s prilagodnim sistemom; 549A-2

Izvor električne energije

Akumulatorska baterija 25,2 V/1,8 Ah; 612A-1, 2 kom

Ručni generator s ručicom; 886B-1

Antene

Štap antena; 938A-2 ili štap antena AT-41

Žičana dipol antena; AT-35

Antenski protuteg; PG-10

Pribor za posluživanje

Ručna mikrotelefonska kombinacija; H-5017/GR

Naglavna mikrotelefonska kombinacija; H-5016

 

Telegrafsko tipkalo; KY-5033

 

Ram za nošenje radio uređaja s torbom; 936A-1

 

Kabel za napajanje iz izdvojenog akumulatora Cx-5229, s torbicom

 

 

 

Contact

E-mail: 9a6ksf@hamradio.hr