GS232 Rotator kontroler

9A6ZZ(Ivica)&9A6KSF(Oliver)

GS232A Az/El kontroler za upravljanje rotatora bez očitanja pozicija antena

9A6ZZ (Ivica) došao mi je s prijedlogom izgradnje kontrolera za antenski rotator bez potenciometra ili davača položaja. Odabran je standard GS232A Az/El, a za određivanje položaja korištena je vremenska baza. Svjestan sam nedostataka takvog načina određivanja položaja pa sam dodao funkciju kalibriranja rotatora. Konstrukciju i samo ispitivanje rada kontrolera proveo je 9A6ZZ, a ja sam se pozabavio program za upravljanje u razvojnom okruženju Arduino.

 

Do sada izrađeno je nekoliko komada kontrolera za antenski rotator. Sva elektronika ugrađena je u kutije od neispravnih i odbačenih uređaja ili su izrezane od vitroplasta koji se pokazao kao zahvalan materijal za izradu kutija u samogradnji. U posljednoj verziji releji su zamjenjeni tiristorima.

 

 

 

 

 

Contact

E-mail: 9a6ksf@hamradio.hr