PRC-515Digi (Rockwell Collins PRC-515)

9A6SUE(Zlatko) & 9A6KSF(Oliver)

PRC-515Digi u radu

PRC-515Digi je modifikacija upravljačke kutije kojom su mehanički preklopnici zamenjeni elektronikom, a frekvencija i ostale informacije prikazuju se na alfanumeričkom displeju (LCD16x2). Cijeli sklop je razvijen oko mikrokontrolera PIC16F876A. Nekoliko puta je napravljen redizajn pločice i rasporeda elemenata na prednjoj ploči kako bi se poboljšao rad sklopa.

Digitalna glava je kompatibilna s orginalnom glavom i za rad nisu potrebne dodatne modifikacije na PRC-515 (RU-20).

- Displej: 16X2 alfanumeric

- Vrste rada: LSB, USB, CW, AM

- Izlazna snaga: 2 / 20 W

- Step: 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz

- Memorije: 30

- Ostale funkcije: LOCK, TUNE, BAND, LIGT, MEM, NAPON BATERIJE

 

Digitalna glava

Elektronika

Detalji glodanja glave

 

 

Contact

E-mail: 9a6ksf@hamradio.hr