Mladen Petrović, 9A4ZZ

Vankina 15, 10000 Zagreb, Croatia
mladen.9a4zz@gmail.com
+385 (0)1 6601726
+385 (0)98 418516

 

Radioamater sam od 1967.godine kad sam i počeo raditi na kratkom valu. Konstrukcija kratkovalnih antena je ono što me već godinama najviše interesira u našem hobiju. Kao inženjer dvadeset godina izrađivao sam srednjevalne antene za lokalni radio, čija se neka rješenja mogu primijeniti i za kratkovalne radioamaterske antene. Neka od tih primijenio sam na KV opsegu za radioamatere npr. korištenje uzemljenih antenskih stupova kao KV antene za radioamaterske opsege.

Zadnjih godina zainteresirao sam se za konstrukciju vrlo kratkih KV antena. Rezultat toga su moja originalna rješenja: 9A4ZZ BIPOLE antena © i 9A4ZZ COIL ANTENA © koja ima bolje karakteristike nego do sada objavljene kratke antene za KV.

Moja originalna rješenja antena su i Vertikalna KV multiband antena V8-9A4ZZ ©, Širokopojasna multiband antena 9A4ZZ © i Skraćena multiband antena 9A4ZZ ©.