Mladi u IARU KV prvenstvu 2023.

Sudjelovanje naših mladih u ovogodišnjem IARU KV prvenstvu bilo je specifično. Najbolji operatori nalaze su u Bolonji na “radioamaterskoj olimpijadi” pa su mjesta za stanicama preuzeli mlade snage. Radili su kao dio hrvatske reprezentacije pod oznakom 9A0HQ na 10m SSB i/ili 15m SSB, a dio natjecanja radili kao 9A1CCY.