Ekspedicija na Crni vrh

Nakon više godina ozbiljno se pristupilo sudjelovanju u IARU VHF R1 natjecanju sa željom za što boljim rezultatom, a to je zahtijevao uz odabir kvalitetne lokacije na jednom od vrhova Papuka mnogo pripreme, opreme, truda i dobrih propagacija.
Ostvareno je nešto manje od 300000 bodova u 717 veza pod oznakom 9A5Y (ekipa okupljena od članova 9A1P i 9A5Y). Kako stvari stoje bit će dovoljno bodova za novu klupski rekord, a nakon provjere od organizatora nadamo se i prvom mjestu u 9A u kategoriji više operatora.