Klub ima 10 novih radiooperatora

U petak, 17. lipnja 2022. nakon održanog tečaja koji je trajao četiri mjeseca u Radio klubu “Jan Hus” Daruvar, a vodili su ga iskusni operatori, konstruktori te uspješni srednjoškolci ispitu je pristupilo 9 djece i jedna gospođa. Komisija je ocijenila da su svi uspješno položili. Od 17 polaznika na početku tečaja, više od polovice uspješno je došla do zadanog cilja dok neki od njih već dva mjeseca intenzivno vježbaju telegrafiju te će i dalje prema rasporedu dolaziti na taj dio tečaja u nadi da će uspješno savladati takav oblik komunikacije.