Official web site - 9A1CCY/9A5Y

60m opseg +20 novih DXCC sa FT8 / osvrt

RK Jan Hus je u svom radu na opsezima fokusiran na takmičenja kao 9A5Y te na lov na nove slotove za DXCC po raznim opsezima kao 9A1CCY.

Kako na svim dosadašnjim važećim opsezima 9A1CCY  ima odrađenu veliku većinu slotova,  da bi se odradilo nešto novo, klub  mora čekati nove raritetne Dxekspedicije da bi obnovio broj slotova za DXCC.

U međuvremenu, od 2018. godine, klub je aktivan i na 60m opsegu čiji slotovi još ne vrijede za DXCC, ali će dobro doći svaki slot onda kada oni budu priznati. Od 2018 – 2020. g.  je 9A1CCY na opsegu 60m odradio 70-ak DXCC zemalja, a početkom 2021. još 5 novih, velikom većinom na CW. Zatim je u tom periodu uočena stagnacija rada DX stanica na CW, mjesecima se nije mogla odraditi neka nova DXCC. Naime, velika većina njih je na 60m opsegu prešla na rad FT8 modom, pa je klub mogao samo promatrati kako druge stanice bilježe nove slotove, a mi stagniramo. Ipak, krajem travnja 2021. 9A1CCY klub pokušava svoj skor popraviti radom i na FT8 modu gdje se odmah na početku uočena lakoća rada pa su rađene i prve  W i VE stanice, a  zatim je s lakoćom krenuo rad sa ostalim DX stanicama iz ostalih dijelova Amerike (KP2BH, VP9GE, 6Y5HN, 9Y4DG, HI8GSP, HP1AVS, CX6VM, PY5EG), Azije (A65DR, A71AE, OD5ZZ), Afrike (5Z4VJ, 9J2BS, ZS1J, S9OK) čime je klub u pola godine rada na FT8 modu popravio skor za 20-ak novih slotova i sada brojimo 95 rađenih zemalja.

Možda malo u odnosu na konkurenciju, ali barem smo se pomaknuli prema naprijed i preskočili prepreku koju nam je stvorila averzija rada sa FT8 modom, a koji je priznat  za rad DXCC zemalja i na svim ostalim opsezima. Tehnologija se razvija, a nama ostaje da joj se ili prilagodimo, ili ostanemo stagnirati.

Klub je izabrao put napredovanja na DXCC listama, koristivši sva do sada legalizirana sredstva.