Rekreativna aktivnost sa Sveta Nikole

Sveta Nikola, vrh Otoka Hvara nalazi se na SOTA listi sa referencom 9A/DH-086. Sa njega je održano nekoliko veza na UKV-u i KV-u pod oznakom 9A5Y/P.