Pratnja Končaničkih maškara

Jedna od najzahtjevnijih i najodgovornijih akcija u ispomoći Kluba do sada, pratnja Končaničkih maškara, održana je u nedjelju.
Cijeli dan su na rapolaganju bili 9a6npn, 9a5cm, 9a5adu, 9a3auy, 9a3auz, 9a3lg.