Odrađena nova IOCA referenca

Član kluba Dean, 9A5CY je na ljetovanju te se u slobodno vrijeme javio sa Drvenika Malog, CI-016 što nam je nova rađena referenca. Pomalo neočekivano da se nađe još ponešto neodrađeno sa prve IOCA liste, među sada već +700 odrađenih…
Postoji mogućnost da Dean aktivira i Drvenik Veli, CI-017.