Predana dokumentacija

Proteklih dana intenzivnije se radilo na prikupljanju dokumentacije i ispunjavanju obrazaca koji su predani za Natječaj za organizaciju radioamaterskih tečajeva za djecu i mlade pri HRS-u i Iskazu interesa za posudbu opreme pri HZTK-e.
Opravdano očekujemo podršku za naš intenzivan rad s mladima od onih koji su ju ponudili.