Odrađen EU-192

Prvoga dana aktivnosti OH10X sa nove IOTA reference EU-192 održali smo na 40m CW vezu. To je Finski dio otoka Kataja. Zanimljivo je da su to nekada bila dva otoka, te bi ova lokacija pripala onome manjem, koji se zvao Inakari.