Odrađene nove IOTA-e

Proteklih dana odradili smo nove IOTA reference:

OC-113VE3LYC

OC-297pVE3LYC

NA-249p  KP4/EI9FBB

AF-111p   EL2EL/4

AS-189p   EP6RRC

Večina od njih je do sada prvi put aktivirana.