Dan otvorenih vrata 2018.

Danas u prostorima našega Kluba kako u gradu tako i na natjecateljskoj lokaciji izvan grada izmjenjuju se pojedinci i grupe  koji žele saznati nešto više o radioamaterizmu.