Odrađene nove IOTA reference

Ekspedicija RI0B je odrađena sa nekoliko otoka, a nama su osobito zanimljive veze sa AS-054 i AS-087 referencama koje smo po prvi puta radili te sa AS-104 koju još nemamo potvrđenu.