Prigodna pozivna oznaka

Do kraja godine postoji mogućnost rada sa našom prigodnom pozivnom oznakom 9A705Y. Nedavno je napravljena priprema QSL kartice te sada očekujemo HRS da odobri tisak.