Održana Skupština Kluba

U petak, 22. travanja je održana Redovita godišnja skupština na kojoj je osim standardnog osvrta na proteklu godinu pogled obuhvatio, zbog obilježavanja 45 godina postojanja, najvažnija postignuća od samih početaka 1971. Također je analizirana sadašnja situacija te su doneseni planovi i izrečena obećanja za omogućavanje nastavka veoma uspješnog rada.

Skupstina_2016